Follow Us

Story We Share

WHAT'S NEW BY EDITOR

สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน March 16, 2017 by Sasha

สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน   น่าชื่นชมเมื่อได้เห็นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นที่รู้ทั่วกันว่ามีวัดใหญ่หลักๆ คือ วัดฝอกวงซัน วัดจงไถฉานซื่อ และ ฉือจี้ โดยที่วัดทั้งสามต่างก็มีจุดแข็ง และมุ่งงานเผยที่แตกต่างกันดังนี้วัดฝอกวงซัน วัดฝอกวงซัน หรือ มูลนิธิแสงพุทธธรรมเมืองเกาสง ผู้ก่อตั้งคือท่านซิงหวินมหาเถระเป็นปฐมเจ้าอาวาส มีชื่อเสียงทางด้านการนำพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนได้อย่างแนบสนิท โดยท่านได้มุ่งเน้นในงานด้านการศึกษาและช่วยเหลือสังคม  ท่านมีอุดมคติอยู่ว่า ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากร เน้นวัฒนธรรมในงานแพร่ธรรม เน้นการสาธารณสุขในงานพัฒนาสังคม ปัจจุบันวัดฝอกวงซันมีพระสงฆ์มากกว่า 1,400 รูป (นับรวมทั้งชาย-หญิง) มีมหาวิทยาลัยฝอกวงซัน ภายในวัดจะแยกสถานศึกษาระหว่างพระภิกษุกับภิกษุณี วัดแห่งนี้มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมีการก่อสร้างโบถส์ที่สวยงามและรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้ององค์ และยังมี อนุสรณ์สถานพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดใหม่ ซึ่งเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ และ ยังมีอาหารเจ และขนมเจ รสชาติดี ในร้านแบบทันสมัย ทำให้ผู้คนทุกเพศทุกวัย สามารถมาเข้าวัดได้อย่างมีความสุข ซึมซับพระธรรมคำสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพวัดจงไถฉานซื่อ สำหรับวัดจงไถฉานซื่อนั้นผู้ก่อตั้งคือท่านพระอาจารย์เหว่ยเจวี๋ย เจ้าอาวาสวัดจงไถฉานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน นอกจากนี้เป็นวัดที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายคนกำลังนั่งสมาธิ (ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน) มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ยนับแสนๆ คน ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว แผ่นดินแยก แต่วัดจงไถฉานซื่อกลับไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก วัดฉือจี้ทางด้านของฉือจี้นั้น ผู้ก่อตั้งคือท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ซึ่งเป็นนักบวชหญิงมีจุดแข็งอยู่ที่การทำงานสังคมสงเคราะห์ที่มีการขยายสาขาไปทั่วโลก มีสมาชิก อาสาสมัครกระจายอยู่ทั่วโลกหลายล้านค้น ภารกิจ 4 ประการของฉือจี้ การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษา และวัฒนธรรมที่ดีงามของมนุษย์ เพื่อกระตุ้นการใช้ความเมตตาของพระพุทธองค์สู่การลงมือปฏิบัติ โปรดสรรพสัตว์บนโลก โดยอาศัยการพัฒนางานด้านการกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและการส่งเสริมจริยธรรม ให้บรรลุเป้าหมาย งานภารกิจของฉือจี้เริ่มต้นจากหลักการ “ช่วยคนจน สอนคนรวย” ก่อเกิดเป็นการกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและการส่งเสริมจริยธรรม ทั้ง 4 แล้วขยายเพิ่มเป็นแปดภารกิจ คือ การบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ การบริจาคไขกระดูก อาสาสมัครในชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลักดันงานทั้ง 8 ประการไปพร้อมกัน เรียกว่า “หนึ่งย่างก้าวแปดรอยพระธรรม” จะเห็นได้ว่าทั้งสามเสาหลักทางพระพุทธศาสนาของประเทศไต้หวันล้วนก่อสร้างด้วยขนาดพื้นที่ และสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตโอฬาร แข็งแรง ทนทานทั้งสิ้น เพราะศาสนสถานเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยยืดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และแม้ว่าแต่ละวัดจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน แต่ไม่เคยกล่าวว่าร้าย หรือ พยายามเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใคร ใครสอนถูกหรือใครสอนผิด และต่างก็พยายามทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลก นี่จึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชาวพุทธควรจะศึกษา และเปิดรับความแตกต่างที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การจรรโลง สืบทอดพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปตราบนานเท่านาน   Credit: ขอบคุณภาพจากเว๊บไซต์ https://www.pinterest.com/pin/341710690447734675/

Views 2,715 
สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน March 16, 2017 by Sasha

สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน   น่าชื่นชมเมื่อได้เห็นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นที่รู้ทั่วกันว่ามีวัดใหญ่หลักๆ คือ วัดฝอกวงซัน วัดจงไถฉานซื่อ และ ฉือจี้ โดยที่วัดทั้งสามต่างก็มีจุดแข็ง ...

Views 2,715 

WHAT'S NEW BY Member

ARCHIVED STORIES

 • thumb สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน

  DHAMMA March 16, 2017 by Sasha

  สามเสาหลักพระพุทธศาสนาในไต้หวัน   น่าชื่นชมเมื่อได้เห็นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นที่รู้ทั่วกันว่ามีวัดใหญ่หลักๆ คือ วัดฝอกวงซัน วัดจงไถฉานซื่อ และ ฉือจี้ โดยที่วัดทั้งสามต่างก็มีจุดแข็ง ...

  Views 2,715
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb ข้อคิดดีๆจากคุณ สตีฟ จ๊อบส์

  DHAMMA July 14, 2016 by Sasha

  คำพูดสุดท้าย จาก ...Steve Jobs  "ในขณะนี้ ผมกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงและพยามยามรำลึกถึงชีวิตของผมที่ผ่านมา ผมพบว่าความร่ำรวยที่ผมเคยภูมิใจกลับไม่มีค่าอะไรเลยในช่วงสุดท้ายที่ผมกำลังจะตาย... ในความมืด ...

  Views 1,880
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb ศีลธรรมกับการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

  DHAMMA October 14, 2014 by Sasha

  ศีลธรรมกับการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากได้เข้าฟังการบรรยายของ ศจ.ดร. สมภาร พรหมทา เรื่องปัญหามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ...

  Views 3,401
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb ความสุขตามแนวพุทธ (The Happiness in Buddhist way)

  DHAMMA June 19, 2014 by Sasha

  ความสุขตามแนวพุทธ (The Happiness in Buddhist way)   หนังสือ Time Magazine กล่าวว่า ที่อเมริกา มีงานวิจัยพบว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลก คือพระในพุทธศาสนาโดยทดสอบด้วยการสแกนสมองพระที่ทำสมาธิ ...

  Views 1,443
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb กฎแห่งจักรวาลที่ (ตอนที่ 2)

  DHAMMA April 10, 2014 by Sasha

  กฎแห่งจักรวาล (ตอนที่2) The Universe Law 2   สำหรับตอนที่ 2 ของ กฎแห่งกรรมนี้เราจะมาดูกันว่ากฎแห่งกรรมมีลักษณะการส่งผลอย่างไร? และมีกฎเกณฑ์อย่างไร?   ก่อนอื่นทำความเข้าใจกันก่อนว่า “กรรม” นั้น แปลว่า “การกระทำ” ซึ่งเป็นคำกลางๆ ...

  Views 1,163
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb กฎแห่งจักรวาล (ตอนที่ 1)

  DHAMMA April 04, 2014 by Sasha

  กฎแห่งจักรวาล The Universe Law   สวัสดีค่ะ วันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องของ “กฎ” กัน ดูเหมือนว่าเราจะหนีไม่พ้นคำว่า “กฎ กฎ แล้วก็ กฎ” กันนะคะ เมื่อตอนเป็นเด็กอยู่ในบ้านก็มีกฎประจำบ้าน เข้าโรงเรียนก็มีกฎประจำโรงเรียน ...

  Views 3,044
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb วันมาฆบูชา วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา

  DHAMMA February 12, 2014 by Sasha

  วันมาฆบูชา วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา   ชวงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เป็นเดือนที่ใครๆ ก็รู้ว่าเป็นเดือนแห่งความรัก เพราะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะ ...

  Views 2,038
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb เชื่ออย่างไร?...สไตล์พุทธ ( ตอนที่ 2)

  DHAMMA January 14, 2014 by Sasha

  เชื่ออย่างไร?...สไตล์พุทธ ( ตอนที่ 2)   จากตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงหลักในการเลือกนำธรรมะ หรือ ความรู้เฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ ในการเข้าถึงธรรมเท่านั้นมาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่อง “ใบไม้ในกำมือ” ...

  Views 2,761
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb เชื่ออย่างไร?...สไตล์พุทธ ( ตอนที่ 1)

  DHAMMA January 14, 2014 by Sasha

  เชื่ออย่างไร?...สไตล์พุทธ ( ตอนที่ 1)   หัวข้อนี้อาจจะฟังดูแปลกนิดนึงนะคะ ...

  Views 1,025
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb พุทธศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เหมือน-ต่าง ตรงไหน? (2)

  DHAMMA January 09, 2014 by Sasha

  พุทธศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เหมือน หรือ ต่างกันตรงไหน? (ตอนที่ 2)จากตอนที่แล้วเราพูดกันเบื้องต้นว่า พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไร ตอนนี้เรามาดูกันต่อในรายละเอียดว่า แล้วความเหมือน ...

  Views 1,222
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb พุทธศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เหมือน-ต่าง ตรงไหน? (1)

  DHAMMA January 09, 2014 by Sasha

  พุทธศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เหมือน หรือ ต่างกันตรงไหน? (ตอนที่ 1)หัวข้อในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เมื่อสมัยยังเด็ก นึกสงสัยมาตลอด เพราะเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าพระพุทธศาสนาไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆ ในโลกที่เน้นไปที่ความเชื่อ ...

  Views 1,598
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb บุญ คือ อะไร (ตอนที่ 2)

  DHAMMA January 09, 2014 by Sasha

  บุญ คือ อะไร (ตอนที่ 2)What is Boon or Merit? (Part 2)จากตอนที่แล้วเราก็ได้ทราบแล้วว่าบุญคือ กระแส หรือ พลังบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการทำความดี และ เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 3 (ทาน ศีล ภาวนา) ซึ่งเป็น ส่วนย่อยของ บุญกิริยาวัตถุ ...

  Views 1,935
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb บุญ คือ อะไร (ตอนที่ 1)

  DHAMMA January 06, 2014 by Sasha

  บุญ คือ อะไร (ตอนที่ 1) What is Boon or Merit? (Part 1) คนไทยเราจะคุ้นเคยกับคำว่า “บุญ” กันอยู่แล้ว แต่ว่าพอจะถามว่า “บุญ คือ อะไร” กันจริงๆ เอ...แล้วเราจะตอบกันว่าอย่างไรดี?   เรามาเริ่มต้นที่ว่า “บุญ คืออะไร” กันก่อน ให้เราลองนึกๆ ...

  Views 3,879
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb หัวใจของพระพุทธศาสนา

  DHAMMA January 06, 2014 by Sasha

  หัวใจของพระพุทธศาสนา(The Heart of Buddhism)   เราในฐานะชาวพุทธนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราควรจะทราบว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไร เพื่อที่เราจะได้น้อมนำมาปฏิบัติ...ถามว่าทำไมถึงต้องปฏิบัติ? ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่อของ ...

  Views 10,007
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more
 • thumb พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล Buddhism is universal religion

  DHAMMA December 24, 2013 by Sasha

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล (Buddhism is universal religion)     “ธรรมะ” ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องสากล เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิต ทำไมถึงกล่าวเช่นนี้?  มาลองดูคำว่า “ธรรมะ” กันค่ะ ธรรมะ ก็คือ ธรรมชาติ นั่นเอง ...

  Views 2,984
  |
  Comment 0
  |
  Rating
  read more