Follow Us

Story We Share

About Us

About Story We Share

StoryWeShare.com คือ สังคมแห่งการแชร์ (แบ่งปัน) เรื่องราวดีๆให้แก่กัน เราตั้งใจทำเว็บนี้ เพื่อเป็นแหล่งพักใจของเหล่าสมาชิก และผู้เข้ามาเยี่ยมชม พักเพื่อเติมพลังด้านบวกให้แก่ชีวิต พักเพื่อเติมพลังความคิดให้กับตัวเอง และดำเนินชีวิตต่อไป ตามเป้าหมายที่แต่ละคนวางไว้ เพราะเรารู้ว่าในโลกออนไลน์ที่เพื่อนๆได้เข้าไปสัมผัสทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่ เป็นแหล่งของพลังด้านลบ และทำให้ผู้ที่เข้าไปท่องโลกออนไลน์ ค่อยๆซึมซับพลังด้านลบ พลังแห่งความทุกข์ใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัว

StoryWeShare.com เป็นสังคมแห่งการแชร์เรื่องราวดีๆ โดยอ้างอิงจากคำสอน ทฤษฎี หรือประสบการณ์ในชีวิต ที่เห็นว่ามีประโยชน์ และนำมาแชร์ให้แก่กันและกัน เป็นสังคมที่ไม่ว่าใคร ก็สามารถมีส่วนร่วมได้ โดยเราสามารถแชร์ได้ง่ายๆ 2 วิธี

1. โพสท์เรื่องด้วยตัวเอง – โดยผู้ที่จะโพสท์เรื่องได้ ต้องเป็น Member (สมาชิก) ของเว็บก่อน ทำได้ง่ายๆ โดยการกดที่เมนู SIGN UP ด้านบน ซึ่งเรื่องที่จำนำมาโพสท์ อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขียนเอง หรือนำมาจากแหล่งอื่นก็ได้ โดยขอให้ใส่ credit ว่านำเรื่องราวมาจากเว็บไหนให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เขียน หรือเจ้าของเรื่อง

2. แชร์เรื่องที่อ่านให้แก่ผู้อื่น – โดยสามารถกดปุ่ม Share ในแต่ละเรื่องที่เพื่อนๆได้อ่าน และเห็นว่าดี มีประโยชน์ ควรค่าแก่การบอกต่อ และแบ่งปัน โดยสามารถเลือกแชร์ ได้ทั้งจาก facebook, twitter, google+ หรือส่ง Email ไปยังผู้ที่ต้องการจะแชร์เรื่องให้โดยตรง

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งการแบ่งปันนี้ นอกจากจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆ เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้ว ยังได้รับความสุข จากการเป็นผู้ให้ ผู้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

StoryWeShare – Share a happy life together.  

หัวข้อต่างๆ มีดังนี้

MEDITATION Smart Life by Meditation "ชีวิตสดใส ด้วยสมาธิ"

หัวข้อนี้จะพูดเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ ซึ่งตอนนี้เกิดกระแสความนิยมในการปฏิบัติธรรมในประเทศตะวันตกมาก ส่วนในบ้านเราเองก็มีมากขึ้นพอสมควร ซึ่งก็ยังมีคนอีกมากที่คิดว่าการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของคนแก่ คร่ำครึ เสียเวลา ไม่มีประโยชน์ แต่ความจริงแล้วสมาธิมีประโยชน์มหาศาลต่อมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย เพราะพื้นฐานแห่งความสำเร็จของการทำทุกๆอย่าง อยู่ที่สมาธิ ไม่ว่าจะเรียน ทำงาน กิจกรรม แม้แต่การหาความบันเทิง ความสุข ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้จึงอยู่ที่การปรับความเข้าใจของคนทั่วไปให้รู้ว่าการนั่งสมาธิคืออะไร มีวิธีการ ประเภท และข้อดี อย่างไร เมื่อทำแล้วเกิดผลดีที่จับต้องได้จริง ยังไงบ้าง (จากประสบการณ์จริงของคนที่ปฏิบัติต่อเนื่อง) ความสุขที่ได้จากสมาธิมีมากมายยังไง โดยจะเน้นที่ความเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางจิตใจ ให้มีพลังในการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

DHAMMA The Great teaching for good life "คำสอนดีดี เพื่อชีวิตที่ดี"

หัวข้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมะเพื่อการทำงาน การเรียน การผู้มิตรครองใจคน การปกครองคน การปกครองบ้านเมือง การเศรษฐกิจ ฯลฯ อีกมากมายที่เราต้องใช้ในชีวิต เพียงแต่เรานึกไม่ถึงว่าธรรมะในพุทธศาสนาเราจะนำมาใช้ได้ อาจด้วยภาษาที่ใช้ทำให้เราสื่อได้ไม่ถึงสาระจริงๆ ของธรรมะ แต่หัวข้อนี้เหมือนเป็นตัวแปลงธรรมะให้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ ใช้ได้จริง ดูว่าไม่ใช่เรื่องในตำรา ไม่ล้าสมัย และทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้

CHILDREN & FAMILY Make the Warm Family by your heart "สร้างครอบครัวอบอุ่น ด้วยหัวใจคุณ"

ทุกคนต้องมีญาติ พี่น้องครอบครัว ซึ่งมีเยาวชน หรือเด็กๆ ที่ต้องดูแลกันบ้าง ซึ่งหัวข้อนี้จะนำเสนอเนื้อหาน่ารักๆ เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น หลักในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว เรื่องราวดีดีที่เกิดขึ้นและเป็นตัวอย่างให้ข้อคิดกับคนอ่านได้ ส่วนเรื่องของเด็กหรือเยาวชนนั้นก็จะนำเสนอว่า เด็กในแต่ละช่วงวัย ต้องส่งเสริมอะไรให้เขาบ้าง เรื่องการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเด็กๆ ทำได้อย่างไร กิจกรรมดีดีสำหรับครอบครัวมีอะไรบ้าง เป็นต้น

HEALTH Good Health Good looking "สุขภาพดี...ดูดี"

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงต้องการนำเสนอ เทคนิควิธีการดูแลสุขภาพของตัวเราให้ได้ทราบกัน ไม่ว่าจะเรื่องของการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เป็นหลัก เพิ่มเติมด้วยความสวยงาม บุคลิกภาพที่ดี รวมถึงสุขภาพจิตที่ดีด้วย โดยจะเลือกเนื้อหาที่นำมาปรับใช้ได้จริง ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่วิชาการเกินไป รวมไปถึงอาจจะมีเรื่องของตำราอาหารสุขภาพ เพิ่มเติมเข้าไปด้วย

ENGLISH FOR LIFE English in Daily Life "ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน"

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกเพศ วัย ตั้งแต่นักเรียนที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ คนทำงาน และคนทั่วไปที่มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษอังกฤษแบบง่ายๆ ทั้งในแง่ของเทคนิคหลัก Grammar ต่างๆ โครงสร้างภาษา หลักการอ่าน หลักการเขียน การฟัง และการออกเสียงที่ถูกต้อง เน้นเป็นพวก tips ง่ายๆ นำเสนอเป็นตอนๆ ให้จำได้ง่าย ใช้ได้จริง เคล็ดลับต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงพวกศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ควรรู้ด้วย

BOOK LOVER Good Book is ready to serve "หนังสือดีพร้อมเสิร์ฟ"

นำเสนอเกี่ยวเรื่องในแวดวงคนรักหนังสือ รักการอ่าน นักเขียน นอกจากนี้ยังมีพวกเทคนิคการอ่านให้ได้ใจความในเวลาสั้นๆ เทคนิคการเขียนในแบบต่างๆ เทคนิคในการเลือกหนังสือดีมาอ่าน เรื่องราวดีดีที่อ่านแล้วได้ข้อคิดนำไปใช้ได้ และการแนะนำหนังสือที่ดี น่าอ่าน ซึ่งจะสรุปใจความและเนื้อหาหลักๆที่เป็นข้อคิดของหนังสือ หรือ core ของหนังสือเล่มนั้นๆ มาให้พร้อมให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลย เน้นว่าอ่านหนังสือแล้วต้องได้ประโยชน์ นำเอาข้อคิดต่างๆ มาใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่อ่านสนุกๆ แล้วไม่ได้อะไรมาปรับใช้ได้

JOURNEY Life is Journey "ชีวิต คือ การเดินทาง"

หัวข้อนี้จะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ อาจเสริมด้วยวิธีการเดินทางไป แนะนำที่พัก และอื่นๆ โดยจะเน้นการเที่ยวแบบ รักษาสิ่งแวดล้อม เที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สัมผัสกับธรรมชาติ วัฒนธรรมที่ดีงามในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเพิ่มข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ เป็นการให้ความรู้ด้วย

MISCELLANEOUS Enjoy in various of stories "ปกิณกะ พาเพลิน"

หากมีหัวข้อไหนที่น่าสนใจนำมาแชร์ แต่ว่าไม่สามารถเข้าพวกหมวดหมู่ไหนได้ ก็จะนำมาไว้ในกลุ่มเบ็ดเตล็ดนี่ เน้นเรื่องราวที่มีประโยชน์ สาระ ความรู้ และความคิดเชิงสร้างสรรค์

Back to Top