Follow Us

Story We Share

 • Q1.

  เว็บไซต์ Story We Share มีเรื่องราวอะไรให้แบ่งปันกันได้บ้าง

  ในเว็บไซต์ Story We Share มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันทั้งหมด 8 หัวข้อดังนี้ (โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อสามารถดูได้จาก About us)

 • Q2.

  เว็บไซต์ Story We Share มีเรื่องราวอะไรให้แบ่งปันกันได้บ้าง

  ในปัจจุบันนี้จะพบว่าคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสังคมเมืองหลวง จะให้ความสำคัญกับชีวิตการทำงานมากที่สุด โดยสังเกตได้จากเวลาที่ได้ทุ่มเทให้กับการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งบางคนทำงานถึงวันละมากกว่า 10 ชั่วโมงกันทีเดียว นับว่ามากกว่า 1ใน 3 ของเวลาทั้งหมด ผลที่ตามมาก็คือ มีเวลาสำหรับผักผ่อน ดูแลสุขภาพ รวมทั้งให้เวลากับครอบครัว และท่องเที่ยว ลดน้อยลง นั่นหมายถึงสภาวะการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล จะมีประโยชน์อะไรหากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัว และต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคสารพัดชนิดที่มากับความเครียด และการไม่ดูแลสุขภาพ

  ด้วยเหตุนี้เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏในแต่ละหัวข้อใน เว็บไซต์ Story We Share จะเน้นเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริงทั้งด้านการทำงาน และชีวิตส่วนบุคคล ทำให้สามารถฟื้นฟูศักยภาพด้านร่างกาย และจิตใจได้อย่างครบถ้วน เสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน และผสานสายใยความรักความอบอุ่นในครอบครัว ทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า สมดุลและ มีความสุขในชีวิตได้

 • Q3.

  เว็บไซต์ Story We Share มีแนวทางในการนำเสนอเรื่องราว และเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้มาร่วม แบ่งปันกันอย่างไร

  แนวทางในการนำเสนอเรื่องราวในเว็บไซต์ Story We Share คือ จะคัดสรร เฉพาะเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุข อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถสมาชิก และเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวกันได้ในทุกหัวข้อ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันขึ้นในเว็บไซต์ สมกับชื่อของเว็บ "Story We Share"

 • Q4.

  เว็บไซต์ Story We Share มีการนำเสนอเรื่องใหม่ๆ ในแต่ละหัวข้ออย่างไรบ้าง

  เรื่องราวต่างๆใน เว็บไซต์ Story We Share จะได้รับการนำเสนอเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 หัวข้อ แล้วเปิดโอกาสให้สมาชิก เข้ามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวในหัวข้อเดียวกันนั้นได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เข้ามาอ่านเรื่องราวในเว็บไซต์

 • Q5.

  จะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าไปแบ่งปันเรื่องราวใน เว็บไซต์ Story We Share

  เรื่องราวต่างๆใน เว็บไซต์ Story We Share จะได้รับการนำเสนอเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 หัวข้อ แล้วเปิดโอกาสให้สมาชิก เข้ามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวในหัวข้อเดียวกันนั้นได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เข้ามาอ่านเรื่องราวในเว็บไซต์

  เว็บไซต์ Story We Share ยินดีให้ทุกท่านได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาแบ่งปันกันในหัวข้อต่างๆ ดังกล่าว ด้วยการให้ผู้ที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวดีดีสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ หลังจากนั้นสมาชิกจึงสามารถเข้ามาร่วมแชร์เรื่องที่น่าสนใจในเว็บไซต์ได้ โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตหรือ กำลังใจให้กับผู้อ่านเท่านั้น ต้องเป็นเรื่องที่ดี ใช้ถ้อยคำสุภาพในการสื่อสาร แบ่งปันเรื่องราวซึ่งกันและกัน ไม่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งกัน หรือ ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • Q6.

  เมื่อเข้ามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวในเว็บไซต์ Story We Share จะมีของรางวัล หรือสิทธิพิเศษอะไร ให้บ้างหรือไม่

  สำหรับสมาชิกที่เขียนเรื่องราวดีดีเข้ามานั้น ในแต่ละเรื่องจะมีการให้คะแนน และโหวตตามความนิยม ซึ่งทางเว็บไซต์จะมีการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด หรือ ได้ความนิยมมากที่สุด ในแต่ละหัวข้อ แล้วจะมีรางวัลให้กับสมาชิกที่ได้รางวัลนั้น

  นอกจากนี้หากทางเว็บไซต์มีกิจกรรมและมีผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมนั้นสามารถร่วมกิจกรรมนั้นตามที่ทางเว็บไซต์กำหนดได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะมีรางวัลให้ผู้ร่วมสนุกอีกด้วย

 • Q7.

  หากต้องการดูเรื่องราวย้อนหลังจะสามารถเข้าไปดูได้อย่างไร

  ทุกท่านสามารถดูเรื่องที่น่าสนใจในแต่ละหัวข้อย้อนหลังได้โดยเข้าไปที่หน้าแรก แล้วเลื่อนมายังเมนูด้านล่าง เลือกหัวข้อที่สนใจ แล้วจะเห็นเรื่องในแต่ละหัวข้อย้อนหลังไป 8 เรื่อง หากต้องการย้อนไปมากกว่านั้น สามารถเข้าไปเลือกได้จากในแต่ละเรื่องอีกทีหนึ่ง

Back to Top