Follow Us

Story We Share

STORY BY Sasha (Master)

Check in!

Print December 02, 20151,334 views , 0 comments

Check in!

 

สวัสดีค่ะ วันนี้เราขอแบ่งปันกับคุณผู้อ่านเรื่องเกี่ยวกับบทสนทนาในการ Check in ในสนามบินนะคะ ถ้าเราเดินทางในประเทศคงไม่มีปัญหา เพราะไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศ คงจะเลี่ยงยากล่ะค่ะ ทางที่ดีเรามาฝึกกันเลยดีกว่า...วันนี้จึงอยากจะแชร์คำศัพท์ที่เราต้องเจอกันในสนามบิน และตัวอย่างบทสนทนาการ Check in นะคะ เอาล่ะค่ะเรามาลองดูกันเลย

 
คำศัพท์ที่ใช้กันในสนามบิน

Passport        =        หนังสือเดินทาง
Airport           =        สนามบิน/ท่านอากาศยาน
Departure      =        ขาออก
Arrival           =        ขาเข้า
Baggage / Luggage = กระเป๋าสัมภาระ
Exit               =        ทางออก                  
Flight            =        เที่ยวบิน
Gate             =        ประตูขึ้นเครื่อง
Immigration     =        ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Money exchange counter  =  เคาเตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Passenger      =        ผู้โดยสาร
Ticket            =        ตั๋ว
Check in        =        ลงทะเบียน
Boarding        =        กำลังจะขึ้นเครื่อง
Boarding pass          =        บัตรขึ้นเครื่อง
Passport control   =  ตรวจหนังสือเดินทาง
International Departures  =  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
Duty free       =        ปลอดภาษี
Window seat   =        ที่นั่งริมหน้าต่าง
Aisle seat       =        ที่นั่งริมทางเดิน

 

ทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างบทสนทนาเหตการณ์ตอน Check in กันค่ะ

 

Staff : Can I see your Electronic ticket and passport, please?
รบกวนขอตั๋วและพาสปอร์ตหน่อยค่ะ
Staff : Your passport, please. 
ขอพาสปอร์ตหน่อยค่ะ
Staff : Your ticket, please.
ขอตั๋วหน่อยนะคะ

Passenger : Here they are. Can we get one seat near the aisle?
นี่ครับ เอ่อ ผมขอนั่งริมทางเดินได้มั้ยครับ?

Staff : A window seat or aisle seat?
นั่งริมหน้าต่างหรือริมทางเดินนะคะ?

Staff : Do you have any suitcases to check in? มีกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องมั้ยคะ?
Passenger : Yes, please  thank you

 

นี่ก็เป็นตัวอย่างบทสนทนาง่ายๆ แต่รับรองว่าเดินทางทีไรก็ต้องใช้ทุกที เพราะคงไม่มีใครขึ้นเครื่องบินโดยไม่ได้เช็คอินหรอกนะคะ ฝึกใช้กันเอาไว้ภาษาอังกฤษง่ายมากๆค่ะ

 

 ขอบคุณภาพจากเว๊บไซต์ http://business.inquirer.net/170452/10b-airport-project-presented-to-aquino

Tag : Airport checkin passenger ticket aisle gate flight exit airplane baggage departure arrival

Comments to this story

Write a comment


1.  views readmore
ALL Most Viewed
ALL TOP Rated
1.  comments readmore
ALL Most Comment